Mitt senaste utvecklingsprojekt är Studio PAL, med fokus på hur scenkonst och landskap kan interagera i konstnärliga möten och planeringsprocesser och samhällsutveckling. Här tar jag ett nytt steg och engagerar också kompetenser inom stadsplanering, arkitektur, deltagandeprocesser etc, för att undersöka hur scenkonst och kultur kan bidra på nya sätt i samhällsutvecklingen och med nya metoder, idéer och konstellationer utvecklas till något nytt och spännande som utvidgar gränserna för både scenkonst- och landskapsområdet.

Vill du vara med?

Välkommen – kontakta mig gärna.