Sedan år 2000 har jag kontinuerligt bedrivit konstnärligt utvecklingsarbete inom scenkonstområdet. Arbetet sträcker sig från undersökande föreställningar och landskapshändelser till seminarier och föreläsningar, från internationella utvecklingslabb till artiklar och texter i längre form. Delar av arbetet finns presenterat på Research catalogue.

Se också min publikationslista.

Inom ramen för det konstnärliga utvecklingsarbetet har jag också byggt upp ett internationellt nätverk med fokus på att utveckla kunskap och pedagogik inom scenkonst och landskap.