Fotografi: Magna Ferreira

Om mig

Jag arbetar som regissör och konstnärlig ledare, driver konstnärligt utvecklingsarbete och skapar seminarier och föreläsningar. Kopplat till detta gör jag skrifter och texter.

Dessutom undervisar jag vid konstnärliga högskolor både i Sverige och utomlands.
Mitt arbete präglas av stark utvecklingsvilja och gränsöverskridande inriktning samt ett intresse att utveckla scenkonstens möte med publiken och samhället.

 

Min historia

Sedan min regidebut 1987 har jag regisserat ett 40-tal teater- och musikteaterproduktioner samt gjort bearbetningar av texter för scen och för radio, i Sverige och internationellt.

Jag har drivit och utvecklat scenkonstverksamheterna Mellby Scenkonst och Himlabacken under 20 års tid, som regissör och konstnärlig ledare.

De senaste tio åren har mitt arbete fokuserat på mötet mellan landskapsupplevelser och konstnärliga upplevelser och händelser i samverkan med olika discipliner och aktörer, nationellt och internationellt. Jag regisserar och skapar konstnärliga landskapsprojekt och utvecklar nyskapande kurser på mastersnivå för scenkonstnärer och landskapsarkitekter där deltagarna undersöker mötet mellan musik, dramatik och landskapsdesign samt att skapa nya scenrum och mötesplatser. Här har jag byggt upp samverkan med bl a Portugal, England, Brasilien, Argentina och Uruguay.

 

Nytt och gammalt

Mina uppsättningar har ofta innehållit nyskriven text och musik. Jag arbetar gärna med äldre scenkonsttraditioner som barockens utomhusopera eller äldre svenska tankar om allkonstverket men för in dem i modern kontext. Jag har studerat kinesiska och indiska scenkonsttraditioner på plats och låtit mig inspireras av detta i mitt konstnärliga arbete.

Den antika grekiska teatern är ett särskilt intresse som inspirerat mig i föreställningar och lett till studieresor, kulturutbyte och publicering av texter.

 

Nästa steg

Nu utvecklar jag Studio PAL, Performing Arts and Landscape, ett internationellt projekt med fokus på hur scenkonst och landskap kan interagera i konstnärliga möten.

Jag intresserar mig för hur detta kan användas i mötet med publiken, i planeringsprocesser och samhällsutveckling, och hur scenkonsten på det sättet kan utvecklas i samhället.

Vill du vara med?

Välkommen – kontakta mig gärna.