Jag har arbetat som gästlärare vid Institutionen för Scenkonst, Stockholms dramatiska högskola återkommande sedan 2006 i (tidigare Dramatiska Institutet) samt som Konstnärlig lektor, 2015 – 2017.

Undervisar på avancerad nivå internationellt och nationellt och har lett det internationella EU-projektet Strategiskt Partnerskap ”Meeting Place –Performing Arts and Landscape” med fokus på utvecklingsarbete både konstnärligt och pedagogiskt inom området. Inom projektet har jag byggt upp samarbete med de konstnärliga högskolorna ESMAE, Porto, Portugal och Winchester University, UK, theatre department,  och Escola Superior Celia Helena, ESCH,  Sao Paulo Brasilien samt SLU Alnarp, Sverige, avdelningen för Landskapsarkitektur.

Har också varit gästlärare vid bl a Escola Superior Celia Helena, ESCH,  Sao Paulo, Brasilien 2016- pågående, Sao Paulo Escola de Teatro, SPEdT Brasilien 2013-14, ESMAE, Porto, Portugal 2012-pågående, WU, Winchester University UK 2014-2015, Musikhögskolan i Malmö 2007-2010, SLU, landskapsarkitektur avdelningen 2004-2015, Teaterhögskolan i Malmö 2002.