Jag har utvecklat verksamheter och lett dem konstnärligt under snart trettio år.

 

Studio PAL – Performing Art and Landscape

Mitt senaste utvecklingsprojekt är Studio PAL, med fokus på hur scenkonst och landskap kan interagera i konstnärliga möten och planeringsprocesser och samhällsutveckling. Här tar jag ett nytt steg och engagerar också kompetenser inom stadsplanering, arkitektur, deltagandeprocesser etc, för att undersöka hur scenkonst och kultur kan bidra på nya sätt i samhällsutvecklingen och med nya metoder, idéer och konstellationer utvecklas till något nytt och spännande som utvidgar gränserna för både scenkonst- och landskapsområdet.

 

Mötesplats – Musik Teater Landskap

Mellan 2008–2017 initierade och byggde jag upp detta utvecklingsprojekt med fokus på mötet mellan landskapsupplevelser och konstnärliga föreställningar och händelser, tillsammans med Stockholms Dramatiska Högskola (tidigare Dramatiska institutet) och Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp. Utvecklingsarbetet var både konstnärligt och pedagogiskt, och resulterade i ett nytt kunskapsområde med föreställningar och kurser på mastersnivå både nationellt och internationellt samt en rad seminarier och artiklar.

 

Himlabacken

Grundare/konstnärlig ledare åren 2003-2013. Föreställningar, konserter, kurser och seminarier med föreställningar i mötet kultur-natur, samt konstnärligt utvecklingsarbete. Regisserade ett 10-tal produktioner under perioden, samt gjorde manusarbete.

Samverkan med en rad olika lokala aktörer, drev projekt inom landsbygdsutveckling med EU-finansiering i samverkan med skolor, lokalt föreningsliv, teaterföreningar, Musik i Syd och besöksnäring.

 

Mellby Scenkonst

Grundare/konstnärlig ledare åren 1990-2003. Uppsättningar med scenkonstens alla språk och utforskande av olika teaterrum. Studieresor, seminarier, undersökande arbete kopplat till produktionerna. Inom ramen för Mellby Scenkonst regisserade jag ett 20-tal produktioner. Till en del av föreställningarna gjorde jag också manusarbete.

Mellby Scenkonst ordnade också turnéer, genomförde samarbeten med teaterinstitutioner såsom Riksteatern, Malmö Opera och ett antal teaterföreningar, samt gjorde skolföreställningar.