“Vid mötespunkten finns varken fullkomligt okunniga människor eller fullkomligt kloka; där finns bara människor som tillsammans försöker lära sig mer än de redan vet.”

Paulo Freire beskriver i ”Pedagogik för förtryckta” dialogen som ett möte mellan människor som benämner världen. Detta möte förutsätter ödmjukhet menar Freire: ”Hur kan jag diskutera om jag alltid ser okunnighet hos andra och aldrig inser min egen okunnighet?” och fortsätter: ”Den som inte kan erkänna sig själv som lika dödlig som alla andra har långt kvar till mötespunkten”.

Mötespunkten,
den skärningspunkt där våra erfarenheter, vår kunskap och vår nyfikenhet möts.

Mötespunkten,
det möte där människor tillsammans försöker lära sig mer än de redan vet.

Sara E

Freire, Paulo (1972) Pedagogik för förtryckta, Gummessons. Stockholm


Hello world!

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *